ikona litery a z plusem

Nabór do służby

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie ogłasza z dniem 07.09.2020r. postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 4/1
Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, ul. Katowicka 123, 41 – 500 Chorzów.

Dokumenty do pobrania:

Druk nr 1

Druk nr 2

Druk nr 3

Warunki postępowania kwalifikacyjnego nabór do służby w KM PSP w Chorzowie

Ogłoszenie o wynikach I Etapu naboru

Ogłoszenie o wynikach I Etapu naboru

Ogłoszenie o wynikach II Etapu naboru

Ogłoszenie o wynikach III Etapu naboru